אתר אסנת וינגרטן – מעצבת תכשיטי זהב עוסק מורשה 059126136

 www.OsnatWeingarten.com

 

תנאי שימוש

English

 

1. תנאי שימוש כלליים

אתר זה הנו בבעלות אסנת וינגרטן עוסק מורשה 059126136 )  ( להלן – "אסנת וינגרטן" )  והוא מנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.

מספרי הטלפון :  03-6498972 , 054-4766984

 

השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים,  התניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם. לפיכך,  השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים, ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה ולפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה.

הינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים,  התניות וההודעות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין.

 

הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה בקפידה טרם שהנכם עושים שימוש באתר אינטרנט זה.

במידה ואינכם מסכימים ו/או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם,  הנכם מתבקשים לעזוב את האתר.

 

השימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבויות משפטיות. אי לכך,  במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה  (כגון,  במידה והנכם קטינים),  אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.

 

2.  ביצוע הזמנות דרך האתר –

 

הגבלת שימוש למטרות אישיות ולא מסחריות 

באתר OsnatWeingarten.com ניתן לצפות בפריטים נבחרים בלבד ואף לרכוש אותם בקנייה ישירה באתר.

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לצפייה בפריטים נבחרים לצורכי שימוש אישי בלבד,  ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים.

אסנת וינגרטן שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה של החברה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות,  מכירות קמעונאיות,  או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.

אסנת וינגרטן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוחות השתמשו באתר האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:


• סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח;
• ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו / או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
• שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה;
• הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה.
• חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה;

 

דיוק בפרטי הפריטים

התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד.

אסנת וינגרטן עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לך על ידי החברה בפועל.

עם זאת,  ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב  ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'.

מובהר כי   אסנת וינגרטן אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה

ובכלל זה טעויות במלל,  טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או שלא לבצע מכירה שמקורה בטעות, כאמור.

חל איסור על המשתמשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה,  הפריטים או הקשרים שמקורם באתר אינטרנט זה.

 

מדיניות מחירים ושיטות תשלום

מחיר המוצרים הינו המחיר שמופיע באתר אסנת וינגרטן בעת הרכישה. 

אסנת וינגרטן שומרת לעצמה את הזכות לשנות,  בכל עת,  את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחירים באתר כוללים מע"מ.

 

זמינות הפריטים

פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יימכרו  בתנאי שהם מצויים במלאי אסנת וינגרטן במועד ביצוע הרכישה. אסנת וינגרטן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש,  את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

אסנת וינגרטן אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו ברשותה.

 

אי עמידה בלוחות זמנים

במידה ופנייתכם נענתה,  הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת קשרי הלקוחות שלנו,

בטלפון 054-4766984  או במייל דרך הכתובת: [email protected]

 

מדיניות החזרת פריטים

הלקוח יהיה זכאי להחזיר מוצר שנרכש דרך האתר, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר - רק במקרים בהם חל המצב הבא:

א. המוצר שנתקבל אינו המוצר המוזמן או לחלופין חלה טעות 

ב. נתגלה במוצר שנתקבל פגם /שבר 

המוצר המוחזר חייב להיות שלם ובמצבו המקורי, בתוך החבילה בה נארז, כולל התוויות המקוריות, והחשבונית.

 

מדיניות תשלום

הרכישות באתר זה יכולות להיות מבוצעות תוך שימוש  בכרטיסי אשראי בתוקף של אחת מהחברות: אמריקן אקספרס, ויזה,MATERCARD, ודיינרס או בעל חשבון PAYPAL.

 

מדיניות מסירת ההזמנה
עלויות טיפול ומשלוח: דמי טיפול ומשלוח כלולים במחיר.  יצוין בזאת כי בעת ביטול או החזרת הזמנה, לא יוחזרו ללקוח דמי הטיפול והמשלוח בסך 100$, מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין. לא ניתן לבצע מסירות לכתובות של תאי דואר 

זמן אספקה
בכפוף לאמור בהסכם זה, אסנת  וינגרטן תספק לידיכם את הפריט שהזמנתם עד 21 ימי עסקים (אלא אם הוזכר אחרת במהלך ההזמנה)  (לא כולל ימי שישי שבת, ערבי חג וחג), ממועד אישור הזמנתכם. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. 

 

3. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר וסימני השירות המופיעים בו,  עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים,  המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם של אסנת וינגרטן והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה,  בכתב ומראש.  אסנת וינגרטן מאמינה בהגנה על זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדיים  שלישיים. לפיכך, במידה והינך מאמין כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכתב, דמות או עבודה, המוצגות באתר זה, הינך מתבקש להודיענו בכתובת הדוא"ל : [email protected]

תוך השארת פרטיך על מנת שניתן יהיה ליצור עמך קשר.

הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפניית מאן דהוא,  תיחשב כהפגנת רצון החברה לפתור סוגיות מחוץ לכותלי בית המשפט ולפנים משורת הדין ולא תיחשב, בשום פנים ואופן,  כהכרה בכך שזכות צד ג'  כלשהי נפגעה.

 

4.   פרטיות באתר

אסנת וינגרטן  מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר האינטרנט. חדירה למערכות של החברה היא עבירה פלילית שדינה יהיה על פי החוק הישראלי. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות חדירה, כגון פריצה ו/או גילוי כלשהוא או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט שבשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי יחדור לאתר האינטרנט, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
הלקוח מתחייב שלא לבצע כל פעולה כדי להיכנס למחשבי החברה באופן בלתי חוקי, כדי לסרוק נתיבי גישה או פרצות במחשבים החברה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על אתר החברה והמידע שבו או לסייע לפעילות בלתי חוקית כאמור לעיל.

סודיות המידע

אסנת וינגרטן עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי לקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.

 

רישום וביטול הרישום

חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה.  במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת דוא"ל שלך.

פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.

כמו-כן,  תישאל האם הינך מתיר  לאסנת וינגרטן ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות החברה, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים.

אסנת וינגרטן תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.  המידע שתמסור יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, במאגר מידע רשום של החברה.

 

הגבלות שימוש

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

הסכם  זה  אינו   מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים,  מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת.  האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל:  רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות,  העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה,  אלא באישור מפורש של החברה,  פרט לשימוש המותר על פי חוק.  כמו-כן,  אינכם רשאים להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים  לשנות,  לפגוע,  להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים בלתי ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת  "סוסים טרויאנים",  "וירוסים",  "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

בנוסף,  חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי,  בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.

 

בקרה על תכנים

למרות של אסנת וינגרטן אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו, ובכלל זה מידע שיסופק על ידכם,  אסנת וינגרטן שומרת לעצמה את הזכות לבקר, לפקח,  למנוע, לאסור ולגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין,  מתוך אמונה שגילוי מידע,  כאמור,  הינו הכרחי לצורך הקפדה על דרישות החוק,  שמירה על זכויות קנייניות,  ובכללן קניין רוחני,  של החברה ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר או לצרכי הגנה על אינטרסים ציבוריים אחרים.

 

אין אחריות על האתר

אתר זה,  ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו,  כל קישור לאתר אחר המופיע בו,  ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות,  ההתאמה,  העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה,  דרישה,  תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי,  יכולותיו,  מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.

אסנת וינגרטן אינה מתחייבת לכך ש:

(א)  הקשר עם האתר לא יופרע,  יינתן כסדרו או בלי הפסקות;

(ב) שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות;

(ג) שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת ל אתר  – אצל החברה או מי מספקיה;

(ד) שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפייה;

(ה) שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידך;

(ו)  שאתר זה יעמוד בדרישות,  ציפיות,  או תקוות של מאן דהוא;

(ז)  שתוצאות השימוש באתר זה יהיו אמינות ומדוייקות;

(ח)  שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן.

לשימת לבכם, הסרת אחריות זו נוגעת אך ורק לשימוש באתר ולשימוש שתעשו בו,  והיא אינה חלה על האחריות הבינלאומית של החברה לפריטיה, או על כל תקופת אחריות אחרת אשר ניתנה מפורשות לקשרי. למידע נוסף בדבר האחריות הבינלאומית שלנו, לחץ    "צור קשר".

 

הגבלת האחריות

בשום מקרה לא תחול על  אסנת וינגרטן,  במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם,  ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה,  כהגדרתם בחוק החברות,  תשנ"ט  – 1999,  דירקטורים,  עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר,  עקיף,  דמי נזיקין

עונשיים,  נזק מקרי,  מיוחד או תוצאתי,  או כל נזק אחר מכל סוג ומין,  לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש,  אבדן נתונים או אבדן רווחים,  הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דאטה,  טקסט,  תמונות,  וידאו או שמע,  או בכל מידע,  תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה,  או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה,  בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין,  אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה,  או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

 

שינויים

אסנת וינגרטן שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.  הנכם  מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם,  מיד עם הכנסתם.  הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

 

סיום ההסכם

אסנת וינגרטן שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו-כן, אסנת וינגרטן תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם,  על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה,  הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.  בנוסף, תהיה רשאית אסנת וינגרטן,  על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים.  קישורים אלו נועדו לנוחיותכם ועל מנת להעשיר את חווית הגלישה באתרנו בלבד.  אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו,  ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם.  אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם,  ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית,  ולשום מטרה אסורה על פי התנאים,  התניות וההודעות הכלולות במסמך זה.  לפיכך,  חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק,  לנטרל,  לגרום לעומס-יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר,  לחשבונות,  מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר,  ב א מ צ ע ו ת  HACKING,  "כריית"  סיסמאות או בכל דרך אחרת.  באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר.  כמו- כן,  חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.

 

דין ושיפוט

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד.  הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל- אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט.

 

תנאי הסכם זה

מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים בעניינים המנויים בו,  במלואם וכי החברה לא תחוב בכל הבטחות,  פרסומים,  הצהרות,  מצגים,  הסכמים,  השפעות והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינן נכללות בהסכם זה ושנעשו,  אם בכלל,  לפני ובמועד חתימתו. הסכם זה אינו ניתן לתיקון ו/או שינוי אלא במסמך בכתב החתום ע"י שני הצדדים.

הכותרות לסעיפי הסכם זה הן לצורכי נוחיות בלבד,  אין הן מהוות חלק מן ההסכם ואין

להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או תוקפו.

 

הודעות וכתובות

כל הודעה או מסמך אחר לאסנת וינגרטן ייעשו בכתב,  ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום.

הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל  אסנת וינגרטן בתוך  72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה אם נמסרה ביד.

 

ויתור על זכויות

בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

תנאי השימוש באתר אינטרנט זה עודכנו לאחרונה בתאריך 28/03/2013