img

יום האישה 2015 - קולקציית זהב חופש FREEDOM COLLECTION

 יום האישה - 2015
GEO - freedom collection
מאחלת לכל אישה ובת למצוא את החופש בליבה
ואת הרצון לרצות את עצמה ללא יסורי מצפון
וללא תכתיבים הסובבים לה.
יום אהבה והעצמה לכן חברותיי עשיר בצבע ובתשוקה
BACK